مقاله ارائه رویکرد فازی جدول ارزیابی مدل کانو جهت تحلیل و طبقه بندی ویژگی های کیفیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارائه رویکرد فازی جدول ارزیابی مدل کانو جهت تحلیل و طبقه بندی ویژگی های کیفیت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد فازی مدل کانو
مقاله پرسشنامه فازی کانو
مقاله جدول ارزیابی فازی کانو
مقاله طبقه بندی ویژگی های کیفیت
مقاله تحلیل نیازهای مشتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی دودجی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مقدم علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سنتی کانو با توجه به رویکرد قطعی در پرسش نامه و جدول ارزیابی آن، قادر به دریافت دقیق خواسته های جزئی مشتریان در مورد ویژگی های مورد بررسی نیست. به همین دلیل در این پژوهش، افزون بر بیان کاستی های پرسش نامه سنتی کانو و معرفی رویکرد فازی آن، جدول ارزیابی سنتی کانو نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و رویکرد فازی آن به گونه ای طراحی می شود که نتایجی که از تحلیل پرسش نامه های فازی به دست می آید با تعریف ویژگی های کیفیت کانو، هماهنگی بیشتری داشته باشد. رویکرد پیشنهادی در شرکت پارس خزر به منظور طبقه بندی ویژگی های پنکه پایه بلند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با مدل سنتی کانو و مدل فازی ای که لی در سال ۲۰۰۹ ارائه داده بود، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد رویکرد فازی ارائه شده در این پژوهش، برخی از ویژگی های «بی تفاوت» در مدل های سنتی کانو و رویکرد فازی لی را به گونه ای متفاوت طبقه بندی می کند. درنهایت به کمک درصدهای فازی محاسبه شده، ویژگی های کیفیت رتبه بندی شدند.