سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش سلطانزاده –
غلامرضا فتاحی نوجوکامبری –
سیدروح اله ذوالفقاری –

چکیده:

درصنعت خودروسازی درکنار بسته بندی مناسب حمل و نقل و انباردداری صحیح نیز نقش بسزایی درچرخه تولید دارد اما این مهم محقق نمی گردد تا یک سیستم جامع و سختگیرانه کلیه فرایندهای ذکر شده را تحت کنترل خود درآورد تا بازیگران عرصه بازاریابی و فروش و همچنین تولید کنندگان را وادار به رعایت قوانین بازی رقابت نماید تا درنهایت رضایتمندی مشتری مصر فکننده جلب گردد بطوریکه امروزه شاهد هستیم شرکت های خدمات پس از فروش صنایع خودرو خطوط تولید شرکت های تولید کننده بزرگ و کوچک جهت کسب سهم بیشتری از بازار سعی درکنترل و نظارت برحسن طرح های بسته بندی و فرایند انبارداری خودچه درهنگام ورود مواد خام به کارخانه و چه هنگام خروج محصول نهایی و حتی درهنگام توزیع مویرگی محصول دربازار را دارند دراین مقاله ابتدا تعریفی از بسته بندی و سپس اهمیت کنترل و نظارت برچگونگی بسته بندی حمل و نقل درنهایت المانهای مهم درفرایند کنترل و نظارت بربسته بندی محصولات علی الخصوص قطعات ارسالی به خطوط تولید را مورد بررسی و کنکاش قرارمیدهد.