سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی حسن نیاخیبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، باشگاه پژوهشگران جوان، گناباد، ایر
ابراهیم بابائی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

در مبدل های سه فاز به تک فاز مستقیم دو پارامتر دامنه ولتاژ و فرکانس خروجی دارای اهمیت می باشند. مشکل داشتن دامنه ولتاژ بالا در مبدل های ماتریسی سه فاز به تک فاز با افزودن مدار مبدل منبع امپدانسی تا حدودی رفعشده است. اما تاکنون در زمینه بازه تغییرات فرکانس خروجی، به فرکانس های خروجی با مضرب های صحیح از فرکانس ورودی اکتفا شده است. در این مقاله، روشکنترلی جدیدی برای مبدل های ماتریسی منبع امپدانسیسه فاز به تک فاز ارائه می شود به طوری که با استفاده از آن بتوان در خروجی، فرکانس پیوسته نامحدود تولید کرد. روش کنترلی پیشنهادی از بروز اتصال کوتاه و مدار بازی در مبدل جلوگیری می نماید