سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر
حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر
ایده نمازی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

قابهای فولادی یکی از رایج ترین سیستمهای سازه ای در ساخت و ساز می باشد. در مدلسازی این قابها عموما، اتصالات به صورت کاملاً گیردار یا مفصلی در نظر گرفته می شود. در حالیکه رفتار واقعی اکثر اتصالات به صورت نیمه گیردار است. فرض رایج اتصالات کاملاً گیردار، که انعطاف پذیری اتصال را در نظر نمی گیرد، گرچه مراحل آنالیز و طراحی را ساده می کند، لیکندقت نتایج آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد بطوریکه منجر به افزایش غیرواقعی سختی سازه و نیروهای درون اتصال می گردد. امروزه با کمک نرم افزارهای تحلیل گر قوی و رشد سریع توان کامپیوترهای شخصی امکان ارائه تئوریکی مدل تحلیلی برای اتصالات وجود دارد لیکن روش های کاربری برای تحلیل و طراحی سازه ها با اتصالات نیمه گیردار و امکان دسترسی سریع به نتایج آنها باید فراهم گردد. در این مقاله سعی شده است منحنی ممان – دوران اتصالات رایج بر اساس مدل توانی سه پارامتری ارائه شود و بدنبال آن با طبقه بندی صورت گرفته در سه مقوله صلب، مفصلیریال نیمه صلب رفتار اتصال پس از طرح اولیه دیده شود و نهایتا تاثیرات ثانویه اتصال در طرح کلی قاب به کمک یک آنالیز غیر خطی بررسی گردد.