سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شاداب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-زلزله ، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپو
نعمت حسنی – دانشیار دانشکده مهندسی آب ، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ، تهران

چکیده:

برای ساخت مخ ازن آب تاکنون روش ها و پیشنهادات گوناگونی مطرح شده است . بسیاری از این روش ها به علت داشتن هزینه زیاد و یا مشکلات اجرائی عملاً مورد استفاده قرار نگرفته اند، اما مخازن جدار نازک فروسیمانی به علت اجرای فوق العاده آسان و سریع و نیز به خاطر عملکرد مناسب در طول دوره بهره برداری در بسیاری از مناطق دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند . آشنا نبودن جامعه مهندسی کشورمان با طراحی و اجرای این نوع از سازه ها یک ضعف به شمار می رود که می بایست برطرف شود. سوالات تحقیق: در این تحقیق، روشی گام به گام برای طراحی مخازن فروسیمانی ارائه شده است. روش تحقیق: در این مقاله با استفاده از نتایج تجربی به دست آمده از آزمایشات معتبر انجام شده روی مخازن فروسیمانی و نیز با استفاده از مدلسازی مخزن فروسیمانی با یک تیر معادل، به تحلیل و طراحی مخازن فروسیمانی پرداخته شده است. نتیجه گیری: در این م قاله پس از بررسی خصوصیات سازه های فروسیمانی، روشی گام به گام برای طراحی این نوع از سازه ها ارائه شده است. روش ارائه شده در این مقاله علاوه بر اینکه از دقت کافی برخوردار می باشد بسیار هم ساده می باشد، بطوریکه استفاده از آن وقت زیادی نمی خواهد و پیچیدگی خاصی نیز ندارد. به همین دلیل می تواند به عنوان یک مرجع مناسب جهت طراحی اعضای فروسیمانی مورد استفاده قرارگیرد.