سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دکتری عمران راه و ترابری دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
ملیحه بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاداسلاهی واحد تهراى جن

چکیده:

امروزه بیشتر مناطق دنیا دارای تعدادزیادی فرودگاههای روسازی شده و روسازی نشده هستند در برخی از آنها تعدد هواپیماها از ظرفیت سازه ای فرودگاهها تجاوز کرده اند بنابراین برای عملیات اضطراری و علی الخصوص در فرودگاههای شلوغ و نظامی بحرانی می باشد از این رو نقش زیادی در تخریب سریع روسازی ها ایفا می کنند تعمیر سریع روسازی های بتنی دراین شرایط از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است تا از وقفه و تاخیر درعملیات نشست و برخاست هواپیماها و عملکرد آنها جلوگیری شود در این مقاله سعی شده است تا تکنیک ها و روشهای تعمیر سریع روسازی های بتنی فرودگاه با استفاده ازمصالح سیمانی زودگیر جهت کاهش مدت زمان قطع ترافیک بیان شود و مناسب ترین تکنیک با توجه به شرایط محیطی انتخاب شود و همچنین در تعمیر سریع تلاش می شود تا مقدار مصالح مورد نیاز را کاهش داده و بتوان از بازیفات مصالح قبلی استفاده کرد.