مقاله ارائه روش های ابتکاری جدید برای زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت تولید و عملیات از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارائه روش های ابتکاری جدید برای زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه (PM)
مقاله روش های ابتکاری
مقاله نگهداری و تعمیرات
مقاله نیروی کار چند مهارته
مقاله تعمیرات پیشگیرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلیان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جبلی سیداحسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه انجام مجموعه ای از کارهایPM  به منظور کاهش توقفات و حداکثر کردن قابلیت اطمینان تجهیزات است. در مقاله گوپالاک و همکاران (۱۹۹۷) یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح و چهار روش ابتکاری برای حل مساله زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه توسعه داده شده است. در مدل ریاضی و روش های ابتکاری ارائه شده، فرض بر این است که ترکیب کارگران و حالات ممکن انجام کارها، مشخص است. تعیین ترکیب کارگران مشکل و زمان بر بوده و حالات ممکن به شکل نمایی افزایش می یابد. در این پژوهش، یک روش ابتکاری برای تعیین تمامی ترکیبات ممکن انجام هر کار توسط کارگران ارائه شده است. علاوه بر این، چهار روش ابتکاری برای زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته بررسی شده که بدون نیاز به تعیین ترکیب کارگران یک جواب موجه نزدیک به بهینه برای مساله زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه ارائه می نمایند. با طراحی مسائل مختلف (۸۱ مساله) و ارائه یک مدل شبیه سازی، کیفیت جواب های به دست آمده از روش های ابتکاری جدید با روش های ابتکاری ارائه شده توسط گوپالاک و همکاران (۱۹۹۷) مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد روش های ابتکاری پیشنهادی کاراتر بوده و جواب های نزدیکتری به جواب بهینه ارائه نموده اند. میانگین کیفیت جواب(SQ)  در الگوریتم های پیشنهادی ۱٫۸۶% و در الگوریتم های گوپالاک و همکاران ۸٫۳۲% است. الگوریتم های جدید در مدت زمان حل نیز برتری خوبی به الگوریتم های قدیمی دارند. میانگین زمان حل مسائل توسط الگوریتم های پیشنهادی ۰٫۷۸ ثانیه و توسط الگوریتم های گوپالاک و همکاران ۶٫۴۳ ثانیه است.