سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد رضایی فر – عضو هیئت علمی گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
امید پوراسماعیل جانبازفومنی – گروه عمران، واحد فومن و شفت، دانشگاه آزاد اسلامی، فومن

چکیده:

مقررات طراحی ساختمانهای جدید برای رسیدن به عملکرد مطلوب به روش خیلی ساده شده استناد می کند. این روش از ضرایب گوناگونی و در ترکیبات مختلف برای تامین اهداف عملکردی استفاده می کند. با وجود تاثیر بسیار زیادR در عملکرد لرزه ای ساختمانها هنوز هیچ گونه مبنای تخصصی بدون نقصی برای تعیین آن وجود ندارد. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی برای تعیین ضریب رفتار سیستم های فولادی قاب خمشی ویژه میباشد که اگر طراحی بر اساس آن ضریب رفتار صورت پذیرد با یک سطحی از اطمینان می توان گفت سازه در یک زلزله خاص چه سطح عملکردی را از خود نشان می دهد