سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
زهره پیروزه – زهره پیروزه – گروه مطالعات سیستم
هادی خطیب زاده آزاد – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم

چکیده:

قابلیت اطمینان یکی از مباحث مهم در مطالعات سیستمهای قدرت میباشد که به وسیله آن میتوان نقاط ضعف شبکه را مشخص نمود. این مطالعات در دو شاخه ارزیابی و پیشبینی انجام میشود. ارزیابی قابلیت با تحلیل حوادث شبکه های فشار متوسط توزیع که باعث عملکرد ناموفق این شبکه در تداوم انتقال انرژی الکتریکی میشود، انجام میگیرد و به کمک آن میتوان به نقاط ضعف شبکه آگاهی پیدا کرد. از مهمترین مشکلات پیشرو برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع کافی نبودن آمار ثبت شده از خروج تجهیزات است، که باید با ارائه فرمهای ثبت حوادث مناسب نسبت به رفع این مشکل اقدام شود. در این مقاله فرمهای مناسبی برای ثبت حوادث و اتفاقات شبکه فشار متوسط توزیع در پستهای فوق توزیع, پستهای توزیع و فیدرهای فشار متوسط پیشنهاد شده است. با توجه به متغیر بودن تعداد تجهیزات و طول فیدرهای شبکه فشار متوسط توزیع در طی سالهای مطالعه، روش مناسب برای محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه ارائه گردیده است. بر اساس این فرمها نرمافزار ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط توزیع نیز تعبیه گردیده است .