سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خجسته – معاون دریایی و بندری -اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
مصطفی زارع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی -اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان
مریم رسولی – کارشناس -اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی

چکیده:

یکی از راه های عمده انتقال گونه های مهاجم علاوه بر مقاصد آبزی پروری، حمل و نقل عمدی و یا غیرعمدی این گونه های ناخواسته از طریق کشتیها، شناورها، قایق های ماهیگیری و تفریحی می باشد. از این رو، متولیان امر، می بایست با مدیریت صحیح بر آب توازن کشتیها از طریق نظارت و اعمال الزامات قانونی در زمینه جلوگیری و یا کاهش خطرات ناشی از انتقال آنها بپردازند. جهت مقابله با آلودگی ناشی ازهجوم گونه های غیربومی آبزی از سه روش: ۱- دریافت و پردازش آب توازن در بنادر، ۲- پردازش آب توازن بر روی کشتیها و ۳- تبادل آب توازن در مسیر راه میتوان استفاده نمود. تکنولوژی های مختلفی جهت تصفیه آب توازن کشتیها در بنادر مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتنداز ۱- فیلتر نمودن ۲- ایجاد سیستم گردابی و چرخشی ۳- روش گرمایی ۴- استفاده از مواد شیمیایی و ضد عفونی کننده ها ۵- از طریق تابشاشعه فرابنفش ۶- استفاده از امواج فراصوتی ۷- الکترولیز آب ۸- پرتاب الکترونهای شتاب دار. روشهای اشاره شده روشهای اثبات شده ای است که صنایع دریایی جهت کاهش خطرات آب توازن کشتیها از آنها استفاده مینمایند. در این تحقیق با بهره گیری از مدلFUZZY TOPSIS مقایسه ای کلی بین روشهای مختلف تصفیه آب بالاست جهت کشتی های وارده به بنادر صورت پذیرفته و مناسبترین و عملی ترین روش دراین خصوص پیشنهاد گردیده است. روشهای فوق بر اساس معیارهای مختلف و با نگرش کلی بر مبنای کارآیی و هزینه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. بر این اساس مشاهده گردید که روش استفاده از فیلترینگ از نظر کارآیی و هزینه از سایر روشها عملی تر و اصولی تر بوده و پس از آن روشهای استفاده از اشعه فرا بنفش و امواج فراصوتی نیز میتواند در تصفیه آب بالاست کار آیی مناسبی داشته باشند. بطور کلیاین سه روش به ترتیب اولویت و یا همزمان با هم نیز میتوانند به عنوان ابزاری مناسب جهت کاهش آلودگی آب دریا ناشی از آب توازن کشتی ها در بنادر مورد استفاده قرار گیرد