سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نغمه جوادی رحیم آبادی – کارشناسی ارشد عمران – سازه
مرتضی نقی پور – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ابوالفضل مهدی تبار – کارشناسی ارشد عمران – سازه

چکیده:

در قابهای مهاربندی واگرای d شکل، عملکرد صحیح اتصال صلب تیر پیوند به ستون، با وجود سهم عمده تیر پیوند در اتلاف انرژی، به منظورعملکرد ایمن و شک لپذیر قاب، بسیار ضروری است. اتصالRBS با دور کردن محل مفصل پلاستیک از ناحیه اتصال تیر به ستون، مشروط به طراحی صحیح، میتواند گزینه ای مناسب برای رسیدن بدین مقصود باشد.در این مقاله، روشی جهت طراحی اتصالRBS برای اتصال تیر پیوند به ستون، پیشنهاد شده و صحت آن با کمک نر مافزارETABS و تحلیل استاتیکی غیرخطی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بهره گیری از این روش، مفصل ابتدا درRBS تشکیل میشود و تا رسیدن آن به کرنش سخت شدگی، تیر پیوند در ناحیه بر ستون، در محدوده الاستیک باقی میماند.