سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن بخشی – دانشگاه زنجان
رضا نوروزیان – دانشگاه زنجان
گئورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شناسایی حالت جزیره ای یکی از مهمترین مسائل مربوط به حفاظت در شبکه های توزیع می باشد. از این رو با در نظر گرفتن مسائل مربوط به امنیت و قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع، یک روش دقیق برای شناسایی حالتجزیره ای لازم می باشد. در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص حالت جزیره ای منابع تولید پراکنده ی سنکرون معرفی می شود. این روش با در نظر گرفتن مقدار میانگین فرکانس به عنوان شاخص تشخیص درنواحی مربوط به ناحیه ی غیر قابل تشخیص رله های فرکانسی، تا حد قابل توجهی مقدار ناحیه ی غیر قابل تشخیص این رله ها را کاهش می دهد. برای اثبات کارائیروش پیشنهادی، این روش در حالت های غیر جزیره ای مختلف مانند، انواع خطا ها با مقاومت خطای مختلف، وارد و خارج کردن بار و سوئیچ کردن بانک های خازنی مورد آزمایش قرار گرفته شده است