سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاد صالحی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ریاضی

چکیده:

اندازه گیری کارای نسبی یکی از مباحث مهمدر ارزیابی عملکرد می باشد در مسائل کاربردی به علت عدم دقت و هزینه زیاد جمع آوری اطلاعات با داده های نادقیق مواجه می شویم دراین مقاله مدلهای مختلف اندازه گیری کارایی نادقیق با استفاده ا زمدل تحلیل پوششی داده ها را مرور می نماییم که دراین مدلها هدف به دست آوردن یک کارایی بازه ای برای واحدهای تصمیم گیری تحت بررسی می باشد و با مقایسه و مطالعه آنها نقاط ضعف و قدرت این روشها را نسبت به هم بررسی می کنیم و مدل جدیدی ارائه می کنیم که شامل نقاط قوت مدلهای موجود درجهت برطرف نمودن تعدادی از نقاط ضعف روشهای موجود ارائه شده است سپس مدلهای مورد بحث را برحسب میزان قابلیت تشخیص مرزهای کارایی و ناکارایی اولویت بندی میکنیم.