سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیدا رسول اهری – دانشگاه آزاد قزوین
عبدالرسول قاسمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مکانیزم کنترل پذیرش برپایه مسیریابی برای جریانهای ترافیک IP در شبکه های MLPS پیشنهاد می شود درروش ارائه شده دو تابع هدف با هم درنظر گرفته می شوند که تابع هدف اول حداقل کردن تاخیر End-to-End و تابع هدف دوم حداقل کردن منابع بکاربرده شده توسط جریان جدید می باشد دراین روش سعی شده دو تابع هدف همزمان با هم کمینه شوند نتایج نشان میدهدکهمیانگین تاخیر End-to-End از هر جریان کاهش می یابد و از منابع شبکه نیز بطور موثرتری استفاده میشود در روش دیگر یک آستانه برای بهره وری از منبع درنظر گرفته شده و تابع هدف حداکثرسازی تاخیر End-to-End قرارگرفته می شود حداکثر تاخیر با توجه به این محدودیت محاسبه می شود.