سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم بابائی – دانشگاه تبریز ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوترایران
علی آقابیگی – دانشگاه تبریز ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوترایران

چکیده:

در این مقاله , روش کنترلی جدیدی برای مبدل های ماتریسی سه فاز به تک فاز ارائه می شود. مبد لهای ماتریسی سه فاز به تک فاز را ۶ و یا ۸ کلید دو طرفه قدرت ایجاد نمود . این , می توان با ۳ روش, بر اساس تکنیک مدولاسیون پهنای پالس بین دو شکل موج خروجی قابل تولید با حداق ل خطا نسبت به شکل موج خروجی مورد انتظار پای هگذاری شده است. یکی از مزی تهای روش پیشنهادی این است که تغییراتdv / dtرا روی بار و هم چنین کلیدهای قدرت کاهش می دهد. هم چنین , در این روش حتی با انتخاب فرکانس کلیدزنی بالا , تعداد دفعات کلیدزنی کم تر شده و در نتیجه تلفات کلیدزنی کاهش قابل توجه می یابد . در روش کنترلی پیشنهادی, اکثر هارمونی کهای ایجاد شده در اطراف فرکانس کلیدزنی به وجود می آیند که به راحتی با یک فیلتر کوچک قابل حذف هستند . نتایج شبیه سازی برای هر سه نوع مبدل ماتریسی سه فاز به تک فاز, صحت روش کنترلی پیشنهادی را تائید میکنند.