سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق غنی ورزنه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ژنراتور القای از دو سو تغذیه DFIG به تغییرات ناگهانی ولتاژ استاتور بسیار حساس می باشد درشرایط بروز خطا جریان رتور و ولتاژ خازن لینک dc بصورت ناگهانی افزایش شدیدی خواهند داشت افزایش جریان یا ولتاژ مذکور ممکن است باعث وارد شدن آسیب شدیدی به مبدل ژنراتور گردد دراین مقاله بدون از دست دادن کنترل ژنراتور و با کلیدزنی مناسب مقاومتهای سری شده با مدار رتور جریان خطا محدود شده و باکلیدزنی مناسب مقاومت های موازی با خازن لینک dc اضافه ولتاژ محدود می گردد جهت تعیین مقادیر بهینه مقاومت و پارامترهای روش کلیدزنی از الگوریتم ژنتیک استفاده شدهاست صحت عملکرد طرح پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی های لازم درمحیط MATLAB/Simulink انجام گرفته است.