سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل جلیلوند – دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی برق- زنجان- ایران
احمد عاشوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابند-گروه برق-خدابنده-ایران
علی کیمیاقلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان

چکیده:

در این مقاله، یک روش جدید تشخیص عیب در سیستم -های قدرت بر اساس آموزش شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بردو حلقه ISFLA و IDSFLA پیشنهاد شده است. شبکه عصبی مصنوعی از نوع پیشخور سه لایه انتخاب شده است که در آن حلقه دوتایی ISFLA و IDSFLA در بهینه سازی توپولوژی و وزنهای شبکه عصبی بکار رفته است . حلقه IDSFLA برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی و حلقه ISFLA برای بهینه سازی وزن ها بکار رفته است . بدین صورت شبکه عصبی مصنوعی بهینه برای تشخیص عیب به دست میآید. در این مقاله فرمول بندی شبکه عصبی مصنوعی و مطابق آن فلوچارت کامپیوتری مربوط به دو الگوریتم ISFLA و IDSFLA به منظور تعیین ساختار و آموزش بهینه شبکه عصبی ارائه شده است. نتایج شبیه سازی کامپیوتری در تست سیستم قدرت نمونه نشان میدهد که روش پیشنهادی تشخیص عیب در مقایسه با ساختار معمولی شبکه عصبی با آموزش پس انتشار خطا، بسیار مطلوب میباشد.