سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید کریمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
حسین محمدولی سامانی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

سیلاب ها ازمهمترین جریانهای غیردائمی می باشند که با زمان و مکان تغییر می کنند پیش بینی رفتار سیلاب ها درپروژه های مهندسی دارای اهمیت بسزایی می باشد مدلسازی این پدیده با روشهای ریاضی به مهندسین طراح درشناخت تاثیرات جریان درمسیر رودخانه و واطراف آن کمک می کند روش ماسکینگام ازجمله روشهای رایج درروند یابی سیلاب می باشد که براساس مشخصات سیلابهای گذشته و رابطه پیوستگی جریان غیرماندگار سیل را روندیابی می کند درتحقیق حاضر علاوه برتشریح اصول روش ماسکینگام روش جدید جهت روندیابی سیل با کمک ازروش های بهینه یابی دررودخانه های سه شاخه ارایه گردیدها ست و نتایج آن با اطلاعات مدلسازی شده توسط نرم افزارهای روندیابی هیدرولیکی مقایسه گردیده است