سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم نژاد صدیق – دانشجوی دکتری مهندسی برق
غلامعلی منتظر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله روشی فازی براساس استفاده ازتابع آنتروپی برای تعریف تابع فازیگر به منظور شناسایی اعداد فارسی با قلمها و اندازه های مختلف ارائه میشود دراین روش نویسه های عددی در ماتریس نگاشت می یابد تا به کمک آن ویژگیهای هر نویسه شامل فواصل و زوایای برداری هر عدد نسبت به درایه ماتریس حاصل شود این ویژگیها ورودی سیستم فازی است اساس عمل سیستم فازی طراحی شده استفاده از روشی ترکیبی با کمک تابع آنتروپی برای تعریف تابع فازیگر مربوط به هریک از ویژگیهای عددهاست و بدین منظور با تعریف پارامترهایی ساختاری و با استفاده از روش کمینه سازی تابع آنتروپی تابع فازیگر چنان تعریف می شود که دقت شناسایی الگوهای عددی را افزایش دهد.