سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی قانعی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
حامد پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی
کوروش کیانی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

مساله ترکیب سرویسها وب از بنیادیترین و شناخته شده ترین مسائل بهینه سازی ترکیباتی و مهندسی نرم افزار بشمار می رود دراین نوع ترکیب سرویس ما از اسرویسهای وب که قبلا وجود داشته اند استفاده می کنیم تا سرویسهای جدیدی را که وجود ندارد ایجاد کنیم بنابراین برای آنکه سرویسهای پیچیده بیشتری داشته باشیم ما میتوانیم از تعدادی وب سرویسهای معنایی و مرتبط استفاده کنیم و آنها را درراستای اجیاد مجموعه ای کامل ازسرویس مورد نظر بکاربندیم دراین میان زبانهایی از وب سرویس وجود دارد که خواص وب معنایی سرویس ها را مشخص می کنند این زبانها درجستجوی برای آن دسته از وب سرویسهایی که میتوانند دریک ترکیب شرکت کنند و ترکیباتشان یک رفتار خاص را ارائه می کند مفید باشد.