سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان حیدرپور – کرج-میدان استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران –گروه پژو
سعید میردامادی – تهران – خیابان فرصت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی قرشی – کیلومتر ۱۷ اتوبان کرج – بلوار پژوهش -موسسه ملی ژنتیک و زیست فناوری-
فتانه شکرالهی – کرج- میدان استاندارد – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران –گروه پژو

چکیده:

بیفیدوباکتریوم ها یکی از مهمترین باکتریهای روده ای پروبیوتیک است که به علت خواص سلامت بخش زیادی که به آن نسبت داده می شود امروزه به طور وسیعی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد . که این خواص مدیون بقاء و ماندگاری و میزان حداقلی از این باکتریها در مواد غذایی می باشد از طرف دیگر امروزه در اکثزیت کشورتحقیقات وسیعی جهت جداسازی سویه های جدید ازاین باکتریهای روده ای جهت بهره گیری آنها در مواد غذایی در حال انجام است هدف از این تحقیق ارائه روش مناسب جهت جداسازی و شناسایی این باکتری در مواد غذایی جهت اهداف نظارتی و کنترلی و همچنین شناسایی سویه های بومی در جهت امکان سنجی استفاده از آنها در تولید محصولات پروبیوتیک می باشد دراین تحقیق به ارزیابی انواع محیط های کشت اختصاصیDP ،, BFM وMRS-NLN آزمون های بیوشیمیایی ، فیزیولوژیکی و در بعضی موارد تشخیص مولکولی با استفاده از سویه های کنترل مثبت ومنفی و بررسی نمونه های بومی پرداختیم استفاده از موادی مانند ال سیستئین ، کلرید لیتیم ، اسید پروپیونیک و آنتی بیوتیک های میوپیروسین ، پارومایسین برای ارتقاء رشد و جلوگیری از رشد سایر گونه های ضروری استBFMبه عنوان یک محیط انتخاب کننده برای اهداف نظارتی برای بازیافت بیفیدوباکتریوم ها در میکروبیولوژی محیطی و مواد غذایی شناخته شد . با توجه به تفاوت زیاد گونه های بیفیدوباکتریوم ، استفاده از چند محیط اختصاصی توصیه می شود با توجه به ارزیابی ها به عمل آمده ، درجه بازیافت و انتخاب کنندگی استفاده از محیطMRS-NLN , BFM به طور هم زمان کاربردی تر است.