سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله امیرآبادی – دانشجوی مقطع دکترای سازه های دریایی دانشگاه تهران
خسرو برگی – استاد و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانش
محرم دولتشاهی – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دا
پیام امیریان – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تهران

چکیده:

هدف نهایی در این مقاله بهبود خطرپذیری لرز های بنادر م یباشد. ابزار اصلی در این راستا سازگار کردن مفهوم طراحی بر اساس عملکرد درچارچوب مدیریت خطرپذیری لرز های می باشد. بدین منظور، چارچوب مدل احتمالاتی برآورد خطرپذیری لرز های بنادر با در نظر گرفتن تاثیرات خرابی های فیزیکی، خطرات مرتبط با ایمنی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ناشی از آسیب های فیزیکی وارده به صورت یک سیستم یکپارچه معرفی شده است. برآورد احتمالاتی خسارات مستقیم ناشی از زلزله در بنادر با محاسبه خطر زلزله و احتمال خرابی اجزای تشکیل دهنده بندر، ارائه وسپس تبعات خرابی ها در ایجاد خسارات غیرمستقیم که بیشتر به دلیل عدم النفع بندر بعد از زلزله و به دلیل تاخیر در بازیابی و قابلیت فعالیت مجدد بوجود می آید، توسعه داده شده است. احتمال کل آسیب ها نیز از تلفیق احتمال خسارات مستقیم ناشی از زلزله و خسارات ناشی از خطرات ثانویه مانند انفجار، آت شسوزی، آب گرفتگی و آزاد شدن مواد خطرناک با درنظر گرفتن همبستگی آسی بها محاسبه می گردد.