سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

با توجه به عملکرد موتور کمکی در هواپیما و حساسیت بالای طراحی محل قرار گیری آن در هواپیما های باربری، نیاز است تا سیکل عمر پروازی محل های اتصال دستگیره ها نگهدارنده که عموما به دلیل مانورهای پروازی تحت نیروهای نوسانی قرار می گیرند و به سرعت دچار خستگی و سپس ش کست می شود، محاسبه گردد. بنابراین نیاز است تا در طراحی این دستگیره ه ا از علم مکانیک شکست استفاده شود. در این مقاله ابتدا روش انجام یک تحلیل خستگی برای قسمت حساس دستگیره نگهدارنده موتور کمکی از دیدگاه قوانین طراحی و قوانین بین اللملی علم هوانوردیFAR) بررسی می شود و سپس چگونگی محاسبه بار ها وارد بر دستگیره ها و در نهایت تحلیل نرم افزاری دستگیره ها برای تخمین رشد ترک و سیکل کار در پرواز بررسی می شود و در نهایت نمودار های استحکام باقی مانده و سیکل تنش اعمالی بر حسب رشد ترک و نتایج تست ارائه و تحلیل می گردد