سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر موسویان – دانشجوی دکتری عمران-آب، گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا جعفر زاده – استاد،گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحلیل شبکه ها یکی از مسائل مهم در علم هیدرولیک است بخصوص اگر یک شبکه وسیع، همانند شبکه آبرسانی شهری مورد نظر باشد. در اکثر این مسایل تعداد بسیار زیادی از معادلات خطی و غیر خطی بصورت همزمان حل می شوند تا دبی در لوله ها و فشار در گره ها بدست آیند. در این مقاله به معرفی روشی نو برای مدلسازی معادلات موجود در شبکه ها پرداخته می شود که در مقایسه با سایر روش های موجود در شبکه های وسیع، سرعت همگرایی بیشتری دارد. در روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم چند شبکه ای تعداد تکرارهای لازم جهت همگرایی روش تئوری خطی کاهش پیدا می کند. همچنین در این روش برای حل دستگاه معادلات خطی از روش تجزیه بالا و پائین مثلثی LU که با دو گام مستقیما به جواب منتهی می شود، استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که این روش دارای سرعت همگرایی بسیار بالا و دقت کافی برای تحلیل شبکه های آبرسانی می باشد و در شبکه های بسیار بزرگ نسبت به نرم افزار های موجود بهتر عمل می کند.