سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا وهدانی – استادیار دانشگاه سمنان
محمدرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

توسعه و تولید طیفهای بازتاب و طراحی الاستیک و غیرالاستیک سازه های مدل قابی شاید یکی از مهمترین عوامل و مولفه های موثر درشکل گیری و پایه گذاری استانداردهای طرح لرزه ای پیشرو درمیان کشورهای توسعه یافته درمناطق لرزه خیز باشد فرایند های محاسباتی تبدیل طیفهای بازتاب خطی و غیرخطی سازه های قابی به طیفهای طرح بسیار مفصل و دارای گامها و مراحل پیچیده اینترپولاسیون بارزش بیشینه صاف و هموارسازی طیف و وارد نمودن اثرات میرایی سازه و ضرایب شکل پذیری و محاسبات اقصتادی ریسک پذیرفتنی زلزله می باشد به وضوع مشخص است که پاسخ یک ساختگاه لرزه خیز به زمین لرزه ها بستگی به توپوگرافی و مشخصات ژئوتکنیکی سایت دارد و اثرات دو بعدی ساختگاهی پاسخ لرزه ای ناشی از زمین لرزه را درسطح زمین کاملا تحت تاثیر قرار میدهد علیرغم اهمیت اثرات دو بعدی ساختگاهی اغلب آیین نامه لرزه ای موجود تنها اثرات یک بعدی D-1 ساختگاه را لحاظ می کنند یکی از مهمترین دلایل عدم ارزیابی اثرات ساختگاهی دو بعدی D-2 عدم دسترسی به ابزارهای ساده جهت تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو بعدی می باشد.