سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید عباسی – دانشگاه تبریز
سیدحسن دریانورد – دانشگاه شهید بهشتی
ابوالفضل محمدی – دانشگاه امیرکبیر
جعفر رائی – دانشگاه تبریز

چکیده:

دراینم قاله با استفاده از تبدیل wavelet به ارایه روشی جدید برای تشخیص ویژگی period-3 موجود درمناطق پروتئینی دردنباله DNA به منظور شناسایی مکان exon ها پرداختهه شده است بارزترین مزیت های این روش کاهش اثرنویز و حذف وابستگی دقت شناسایی به طول پنجره می باشد که درنتیجه دقت شناسایی به مناطق coding بطور چشمگیری افزایش می یابد درپایان مقاله الگوریتم پیشنهادی براورگانیسم های ایکاریوتیک اعمال شده و با سایرروشها مقایسه شده است دقت شناسایی روش پیشنهادی نسبت بروشهای دیگر ۸ تا ۲۹ درصد افزایش یافته است.