سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عماد خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ; دانشکده مهندسی معدن; نفت و ژئوفیزیک;
رامین عبدالکریم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ; دانشکده مهندسی معدن; نفت و ژئوفیزیک;
سیدمحمداسماعیل جلالی – دانشیار; دانشکده مهندسی معدن; نفت و ژئوفیزیک; دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تاکنون روشهای متعددی برای برآورد زبری درزهها ارائه شده که متداولترین آنها ضریب زبری درزهJRC) است. دراین مقاله روشی جدید و کاربردی برای تعیین دقیقتر مقادیرJRC معرفی شده است. در این روش با عکسبرداری از سطحدرزه و با استفاده از هندسهی فرکتال، زبری هر درزه با ۱۰ معیار ارائه شده توسط بارتون برایJRC مقایسه و بهترین امتیاز JRCبه هر درزه اختصاصداده شده است. همچنین یک برنامه کامپیوتری کاربردی تحت عنوانJRCM برای این روش طراحی شده که در این مقاله به معرفی آن نیز پرداخته میشود