سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه مهندسی برق
گئورگ قرهپتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر گروه مهندسی برق
طاهر نیکنام – دانشگاه صنعتی شیراز گروه مهندسی برق

چکیده:

مدلسازی و تعیین دقیق پارامترهای برقگیر برای مطالعات هماهنگی عایقی، مطالعات قابلیت اطمینان و جایابی بهینه برقگیر، از اهمیت بالایی برخوردار است . مشکل اصل ی در مدلسازی و تخمین پارامتر برقگ ی ر، مشخصات د ینام یکی و رفتار متفاوت برقگیر در برابر امواج ضربه ای جریانی مختلف است. لذا تعیین مدل برقگیر و تخمین پارامترهای آن مهمترین بخش مطالعات محققان بر روی برقگیر است. تخمین پارامترهای مدل های برقگیر معمولا ب ر اساس اطلاعات کارخانجات سازنده و اندازه گیری های عملی انجام میشود . تخمین صحیح پارامترهای برقگیر بر اساس اطلاعات موجود در کاتالوگ سازندگان بسیار دشوار است و از طرفی برای هر مدل یک دستورالعمل مخصوص به آن مدل وجود دارد. هدف این مقاله ارائه روشی است که به سادگی بر روی تمام مدل ها قابل پیاده سازی باشد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم هوشمند پرندگان PSO روشی جدید و جامع برای تخمین پارامترهای مدل های برقگیر پیشنهاد شده است. با استفاده از الگوریتم PSO و مقایسه نتایج شبیه سازی ولتاژ پسماند برقگیر (ناشی از امواج گذرای سریع ۸/۲۰μs ) با نتایج عملی بهینه سازی انجام می شود و پارامتر های مدل های مختلف برقگیر تخمین زده می شوند.