سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاله هاشمی شبیری – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران،
رقیه زمانی –

چکیده:

دراین مقاله یک پروتکل مسیریابی جدید جهت انتخاب مسیر بهینه با بهره گیری ازیک استراتژی مسیریابی وزن دار برای شبکه های موردی سیار پیشنهاد شدهاست این پروتکل پیشنهادی به نام Optimum AODV OAODV) برمبنای پروتکل مسیریابی AODV توسعه یافته که درآن ارزش هرمسیر براساس کمترین انرژی باقیمانده درگره های میانی مسیر میانگین تعدادبسته های کنترلی گره های میانی و تعداد گام محاسبه و مسیر بهینه از بین چندمسیر انتخاب میشود OAODV با OPNET شبیه سازی شده و نتایج حاصل ازمقایسه آن با پروتکل AODV نشان میدهد که کارایی شبکه درموارد توان عملیاتی شبکه و تعداد گام درهرمسیر بهبود یافته است.