سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین کشاورز – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حامد دشت پیما – دانشجوی دوره کارشناسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

با وجود پیشرفت سریع صنعت ساختمان هنوز شاهد ساخت و ساز های غیر اصولی در ایران هستیم. یک نمونه از تخلفاتی که باعث خسارت های جانی و مالی فراوانی شده است، گودبرداری نامناسب می باشد. این موضوع به دلیل ای نکه باعث خرابی و ریزش ساختمان مجاور می شود، در مناطق شهری بسیار حائز اهمیت است. برای جلوگیری از این گونه خسارات، سازه های نگهبان یکی از بهترین روش های پیشگیری می باشند. سازه های نگهبان انواع زیادی دارند که بین آنها سازه های نگهبان خرپایی یکی از بهینه ترین روش ها در هزینه با سرعت بالای ساخت هستند. در این تحقیق سعی بر آن است که روشی مناسب در جهت طراحی این گونه ساز هها ارائه شود که روند طراحی را بسیار آسان نماید. در نهایت نمودارهای طراحی که وابسته به عمق گود برداری و ویژگی های خاک م یباشند، ارائه شده اند. برنامه ای بر پایه ی این گراف ها طراحی شده است که در دقت و زمان طراحی بسیار موثر خواهد بود. این روش طراحی و برنامه مربوطه، در جهت بهبود روند طراحی برای کلیه مهندسین طراح، پیمانکاران و مهندسین مشاور مفید می باشد. سوالات تحقیق: در این مقالھ در مورد طراحی ساز هھای نگھبان خرپایی بحث شده است. چگونگی طراحی آ نھا ارائھ شده و نمودارھایی برای طراحی ساد هتر آ نھا ارائھ شده است. روش تحقیق: برنامه ای برای طراحی سازه های نگهبان خرپایی نوشته شد. فشار جانبی خاک با استفاده از روش رانکین به دست آمدند. نتیجه گیری: نمودار طراحی ارائه شده در مقایسه با نمودارهای ارائه شده قبل از دقت بسیار بهتری برخوردارند