سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا اسماعیلی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای- پژوهشکده علوم و فنون هسته ای
سید جواد جمالی – دانشگاه مازیار نور
امیر یعقوبی – Georgia perimeter college u.s.a

چکیده:

در این مقاله سعی شده است میزان افزایش راندمان و کاهش میزان تلفات و استرس سوئیچینگ در یک مدل Boost بر اساس طراحی و بررسی تکنیک اسنابر رزونانسی فعال ارائه گردد. طرح در نظر گرفته شده مطابق روابط مشتق معادلات در مراحل مختلف عملکرد سیستم برای تعیین مقادیر بهینه کموتاسیون مدار نشان داده می شود. عملکرد شبکه متصل به سیستم PV با سوئیچینگ نرم مبدل Boost با نتایج شبیه سازی به منظور بررسی و تحلیل عملکرد و بهبود راندمان نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که تلفات کلید زنی و راندمان با استفاده از طرح پیشنهادی رزونانسی فعال بهبود می یابد. بازده کلی مبدل افزایش یافته واز مقدار ۹۳% در کلید زنی سخت PWM به حدود ۹۴% افزایش یافته است.