سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد اسمعیلی – کارشناس ارشد مهندسی عمران مهندسی محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact Assessment) فرایندی تحلیلی است که به طور سیستماتیک عواقب احتمالی اجرایی پروژه ها، سیاست ها و برنامه ها را پیش بینی کرده و هدف اصلی آن، ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری مناسب برای مدیران است. برای انتخاب روش مناسب ارزیابی برای پروژه، بایستی روشی را انتخاب نمود که امکان ارزیابی گزینه های مختلف را داشته باشد، تا بتوان با دخیل نمودن گزینه های مدیریتی در بین گزینه ها، تصمیم گیری جامع تر و دقیق تری را انجام داد. همچنین عمومیت و فراگیر بودن روش، به صورتی که نظرات شخص ارزیاب در نتیجه نهایی تأثیر تعیین کننده ای نگذارد نیز از خصوصیات یک روش ارزیابی مناسب به شمار می رود. از دیگر خصوصیات یک روش مناسب این است که بتواند تا حدودی عدم قطعیت ها را در داده های ارزیابی لحاظ کند تا از این طریق بتوان با داده های مبهم مانند داده های زبانی، پروسه ارزیابی را انجام داد. همچنین، ارائه این مدل در یک فضای کاربر دوست که کار با آن بسیار راحت بوده و کاربر بتواند به آسانی و با تغییر مقادیر مختلف مؤثر در ارزیابی مانند اهمیت، شدت اثر و … ارزیابی های مختلفی را تا حصول به گزینه بهینه انجام دهد، نیز از اقداماتی است که می توان جهت پیشرفت در امر ارزیابی انجام داد. در تحقیق پیش رو، یک روش جدید برای انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی پیشنهاد می گردد؛ همچنین، با توجه به حجم محاسبات لازم برای انجام رویکرد تقریبی فوق، یک بسته نرم افزاری جهت مشاهده نتایج به صورت گرافیکی جهت قیاس هر چه بهتر گزینه ها، ارائه می گردد. جهت بررسی کارایی و صحت انجام محاسبات نرم افزار نیز یک نمونه از مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد.