سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید زیدآبادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت
آوا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات

چکیده:

این مقاله یکشیوه سیستماتیک برای طرح کنترل کننده ای برای جبران استاتیکی توان راکتیو SVC و خازن سری کنترل شده با تریستور TCSC جهت بهبود میرایی مدهای نوسانات سیستم قدرت را شرح میدهد این مسئله از دید کنترل تحلیل شده است کاهشم رتبه سیستم قدرت توسط روش تطبیق PRONY به دست می آید و از روشهای مانده و مکان ریشه برای طراحی کنترل کننده استفاده می شود همچنین اثرات بهبود میرایی توسط تنظیم بهره کنترل کننده مطابق شرایط کار دست یافتنی است شبیه سازی دینامیکی زمینه ای برای اثرات بهبود میرایی کنترل کننده جهت افزایش پایداری دینامیکی سیستم اجرا شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که با طراحی کنترل کننده فوق نوسانات توان فرکانس پایین به گونه ای موثر میرا شده اند.