سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا شریفی – کارشناس ارشد برق- قدرت – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
مینا سجادی – کارشناس ارشد برق- قدرت – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

امنیت تعدیل منابع شرکت ها را ملزم به طراحی روش های بهینه در زمان عملکرد اورژانسی شبکه های توزیع می دارد، بنابراین بایستی محدودیت های قابلیت اطمینان در تصمیم گیریها لحاظ گردند. این مقاله به روش جدیدی جهت مکان یابی خطا و بازیابی شبکه های توزیع نیروی برق با هدف کاهش انرژی تامین نشده هر مشترک می پردازد. به علاوه نقاط دارای ضعف شبکه شناسایی شده و اندیس های قابلیت اطمینان برای هر باس محاسبه می شوند. عملکرد روش پیشنهاد شده بر روی بخشی از شبکه توزیع شهر شیراز پیاده سازی شده است.