سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام غلامرضازاده فامیلی – گروه مخابرات، پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو
وحید حمیتی واقف –
مریم شبرو – گروه مخابرات، پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

آزمون مصونیت در مقابل پالس های سریع گذرا یکی ازآزمون های نوعی مهمی است که به منظور بررسی ایمنی دستگاه در مقابل اغتشاشات ناشی از پدیده سوئیچینگ و ناشی از بارهای سلفی کوچک و قطع و وصل کنتاکترله ها یا سوئیچینگ کلیدهای ولتاژ بالا بر روی تجهیزات اعمال م یشود و کارایی دستگاه تحت این نوع اغتشاشات مورد بررسی قرار می گیرد. با انجام آزمون پالس های سریع گذرا مطابق استاندارد بر روی کل دستگاه و عدم موفقیت در گذراندن آن، اولاً نقطه حساس مدار به راحتی قابل تشخیص نیست، ثانیاً تکرار این نوع آزمون ها در آزمایشگاه های مربوطه بسیار زمانبر و هزینه بر می باشد. بااستفاده از مدار کم هزینه شبی هساز پال سهای سریع گذرا می توان در مرحله طراحی و ساخت اولیه مدارهای الکترونیکی، نقاط حساس آن را مشخص نمود و نسبت به رفع حساسیت آن ها اقدام نمود. در این مقاله به معرفی ویژگی های پال سهای سریع گذرا و ارائه روشی جهت شبیه سازی این پالس ها که در مرحله طراحی دستگاهDTPS-8C نیز مورد استفاده قرار گرفته، پرداخته شده است.