سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
سیدجواد میرعابدینی – دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

دریک سیستم کامپیوتری اگرنفوذ گر بتوانند ازهمهتجهیزات امنیتی و دیواره اتش عبورکرده ودرحالنفوذ به سیستم باشد سیستم دیگری به نام سیستم تشخیص نفوذ رفتارکاربران را مورد بررسی قرار داده و نفوذاحتمالی را شناسایی می نماید همچنین سیستم های تشخیص نفوذ به عنوان یک دیوار برای حفظ سیستم های کامپیوتری و نیز برای تعیین آسیب پذیری مطابق با آن مورد استفاده قرارمیگیرند تکنیکهای ردیابی نفوذ می تواند درردیابی سوء استفاده و ردیابی خلاف قاعده دسته بندی شود ردیابی خلاف قاعده فعالیت هایی را به عنوان نفوذ تشخیص می دهدکه بطور قابل توجهی از الگوهای کاربردی نرمال سیستم منحرف گردیده اند درصورتی که سیستم های ردیابی سوء استفاده ای از الگوهای نفوذ های شناخته شده استفاده می کند تا علائم مشخصه یا الگوهای نفوذ مشخص را تعیین نماید.