سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده فهیمه میرلوحی – بخش مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز
سیدمحمدرضا هاشمی – بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

در سالهای اخیر روشعددی بدون شبکهی RBF-DQ برای حل معادلات دیفرانسیل مهندسی عمران مورد توجه قرار گرفته است. یکی ازمباحث بسیار مهم در بکارگیری این روش، پارامتر شکل توابع شعاعی است. دراین مقاله یک روش ساده برای تخمین مقدار مناسب این پارامتر ارائهشده، سپس از این روش عددی با بکارگیری مقدار تخمین زده شده برای پارامتر شکل، برای حل معادلات برگر و هلمهولتز استفاده شده است.