سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیده احتشام راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعتایران- دانشکده عمران
افشین شریعت مهیمنی – استادیار دانشگاه علم و صنعتایران-دانشکده عمران
محسن بابایی – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعتایران-دانشکده عمران

چکیده:

از اضطراری ترین فعالیت های زمان بحران، امدادرسانی به شهروندان است که مستلزم دسترسی به مراکز امدادرسانی است. اما اجزای آسیب پذیر شبکه حمل ونقلی با داشتن ماهیت احتمالی ظرفیت، عملکرد غیر قطعی شبکه را موجب می شوند. در این مقاله، مدلی ارائه شده که حل آن مشخصمی کند کدام کمان ها مقاوم سازی شوند بطوریکه پس از حادثه، شاخص عملکرد که قابلیت اطمینان اتصال شبکه انتخاب شده، در سطح مطلوبی حفظ گردد. جهت برآورد شاخص ارزیابی از روش شبیه سازی مونت کارلو و برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. مدل در مثالی به کارگرفته و در مورد نتایج بحث شده است.