سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن صالحی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین
احسان جوانمردی – دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله به ارائه روشی جهت اندازه گیری کیفیت سطح سرویسدهی حمل و نقل عمومی پرداخته می شود. هدف ارائه راه حلی جهت مقایسه کیفیت سرویسدهی حمل و نقل عمومی میان چندین مکان مختلف مثلاً خطوط اتوبوسرانی مختلف در یک شهر یا میان چند منطقه و رتبه بندی آنها جهت تصمیمات بعدی می باشد. جهت انجام مقایسه ۶ مؤلفه کلی قابلیت دسترسی، زمان سفر، قابلیت اطمینان، مستقیم بودن سرویس، تناوب سرویس و چگالی سفر تعریف نموده و بر اساس آنها ۱۵ مدل (MADM) شاخص برای توصیف کیفیت سطح سرویس معرفی گردیده اند. سپس در غالب تصمیم گیری چند شاخصه مکان های مختلف بر اساس مولفه های کیفیت سرویس دهی حمل و نقل عمومی مورد TOPSIS سازی شده و به کمک روش ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می شوند .