سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – دانشکده عمران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمدصادق لاجوردی – دانشکده عمران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمود عمادی – دانشکده راه اهن، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

با توجه به اینکه فرایند مشارکت و تامین سرمایه در پروژه های زیربنایی دارای ویژگی ها، پیچیدگی و چالش های خاص خود می باشد، ارائه مدلی جهت انتخاب بهینه قراردادهای مشارکت و جذب سرمایه در پروژه های زیربنایی ضروری به نظر می رسد. با به کارگیری یکی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره ، عوامل تاثیرگذار در اجرای پروژه های زیربنایی ، مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و وزن دهی شاخص های منتخب در هر بار تصمیم گیری در خصوص طرح های مد نظر صورت می پذیرد که از این طریق می توان با قرار دادن اطلاعات خاص هر طرح در مدل حاصل، بهترین روش یا روش های مشارکت و جذب سرمایه را انتخاب نمود. بدین ترتیب دستگاه های اجرایی در هر بار تصمیم گیری در خصوص طرح های مورد نظر خود، می توانند با قراردادن اطلاعات خاص هر طرح در مدل حاصل بهترین روش یا روش های مشارکت و جذب سرمایه را انتخاب نمایند. برای ارئه نمونه ای کاربردی از فرایند ایجاد شده ، از مطالعات موردی در احداث خطوط متروی تهران به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. برای این منظور روش های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای تاثیر گذار بر اجرای پروژه های زیربنایی، توسط نرم افزار Expert Choice وزن دهی شد و در نهایت با اعمال ضرایب بدست امده بر اساس اهمیت هر معیار در هر روش الویت روش های مورد بررسی در مطالعه موردی جهت انتخاب و اخذ تصمیم نهایی مشخص گردید. اهم معیار های مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از بازپرداخت هزینه ها ، کیفیت محصول نهایی پروژه و دعاوی و اختلافات که با توجه به معیارهای نامبرده، روش های سرمایه گذاری به ترتیب الویت در مطالعه موردی، BOO، FDI، BOT، BLT ، اوراق مشارکت، وام و فاینانس بدست امده.