سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده مهدوی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عصمت علی محمدملایری – دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بروجردیک
رامین نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علیرضا باقری –

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل مهم و تاثیر گذار که منجر به شکست سازمان ها می شود ریسکهای موجود درسازمان ها می باشد امروزه راه کارهای زیادی جهت مقابله با این ریسک ها تدوین شدها ست ازجمله این موارد میتوان به معماری سازمان اشاره کرد درواقع معماری سازمانی روشهای جامع و فراگیری را بیان می کند که باعث می شود پروسه های کسب و کارسازمانی با استراتژی های IT همتراز گردند درحقیقت نحوه برهمکنش تمام بخشها و فعالیت های سازمان درچارچوب ها تعیین شده توسط ITرا مشخص کند این عوامل منجر به ایجاد نقشه راهی برای بهبود سازمان می شود آنچه دراین میان بشدت حائز اهمیت است تست خروجی های معماری سازمانی است جهت پیدا کردن این خطاها و جلوگیری از ریسکهای ناشی از خطاها تا بتوانیم از این طریق اقدامات متقابل دربرابر ریسکهای موجود را انجام دهیم و به این وسیله بهبود را تاحد ممکن درسازمان حکم فرما نماییم .