سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا جهانشاهلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه ریاضی،تهران،ایران
فاطمه سادات رضا توفیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه ریاضی،تهران،ایران

چکیده:

تا به حال روش های مختلفی برای رتبه بندی واحدها ارا ه ئ گردیده و مقالات زیادی در این زمینه منتشر شده است. در این مقاله، نخست به بررسی روش کارایی متقاطع می پردازیم،سپس روشی مبتنی بر مولفه های میانگین و انحراف معیار جهت رتبه بندی واحد ها ارائه خواهیم داد .همچنین این روش را بر روی داده های یک بانک از کشور بررسی می کنیم.