سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن حسینی – دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی برق
رضا نوروزیان – دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی، استفاده از تولیدات پراکنده خیلی سریع گسترش یافته است. از جمله معایب تولیدات پراکنده کارکرد جزیرهای آنها میباشد. بنابراین ضروری است که این کارکرد، سریعاً تشخیص داده شود. حداکثر زمان مجاز برای تشخیص کارکرد جزیرهای تولیدات پراکنده، طبق استاندارد های شبکه توزیع، ۲ ثانیه میباشد. روشهای مختلفی برای تشخیص عملکرد جزیرهای، ارائه شده است. این روشها به طور کلی به دو دسته اکتیو و پسیو، تقسیم میشوند. روش ارائه شده در این مقاله جزو روشهای پسیو میباشد، ولی در عین حال از مولفه های فرکانس بالای تزریقی از طرف اینورتر ولتاژ، برای تشخیص کارکرد جزیرهای کمک میگیرد. برای دسترسی به مولفههای فرکانس بالا از تبدیل موجک استفاده شده است. تبدیل موجک ابزاری ریاضی، برای تحلیل در صفحه ی زمان- فرکانس می- باشد. روش پیشنهادی با استفاده از تستهای جزیرهای UL1741 در نرم افزار MATLAB/Simulink مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که، روش ارائه شده قادر به تشخیص کارکرد جزیرهای، در بدترین شرایط تعریف شده در استاندارد (تعادل بین بار و تولید در جزیره توان)، میباشد.