سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – دانشگاه زنجان
امیر باقری – دانشگاه زنجان
آرش شعبانی – دانشگاه زنجان

چکیده:

ترانسفورماتور جریان CT حفاظتی نقش مقمی درحفاظت ، مطمئن از سیستم قدرت دارد . از اهداف طراحیCT افزایش دقت آن بخصوص در مقادی ر بزرگ جریان اتصال کوتاه، کاهش ابعاد و هزینه ساخت آن میباشد. این مقاله روش جدیدی مبتنی بر الگوریتم ۱PSO برای طراحی بهینهCT نوع حفاظتی ارائه می کند .چند نمونه CT حفاظتی با استفاده از روش پیشنهاد شده طراحی شده و عملکرد آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتای ج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم استفاده شده قادر است پارامترهای مؤثر در طراحی ترانسفورماتور جریان را به گونه ای ارائه نماید که علاوه بر پاسخگویی مناسب ترانسفورماتور در خطاهای شدید سیستم قدرت، خطای جریان خروجی و نیز هزینه ساخت آن حداقل گردد.