سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام کریمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر(مجتمع دانشگاهی علوم و هوافضا
فرید شیخ الاسلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا اسکندری – دانشجوی کارشناس ارشد قدرت

چکیده:

در این مقاله بر اساس لمی که بطور کامل بیان و اثبات خواهد شد، روش جدیدی به منظور طراحی کنترل کننده مقاوم برای فرآیندهای چند متغیره خطی ونامعین که دارای محدودیتهای سخت زمانی برروی بردارخروجیها وپهنای باند سیستم هستند ارائه می شود. در این روش ابتدا فرآیند چند متغیره m×mتوسط یک فیدبک داخلی به همراه کنترل کننده قطری به فرآیند جدیدی تبدیل می شود. بعد از آن برای این فرآیند جدید به کمک روش غیر اندرکنشی ١در تئوری فیدبک کمیQFT) کنترل کننده های مناسب طراحی می شود. دراین روش ماتریس تابع انتقال کنترل کننده قطری بوده و امکان خوبی برای بدست آوردن پهنای باند مطلوب فراهم می کند[ ١]. کاربرد و مقایسه این روش با روش QFT معمولی توسط یک مثال نشان داده شده است.