سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا بابایی لاجیمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
سیداصغر غلامیان –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی است که بتواند، در هنگام بروز خطا، با هدف نگه داشتن ژنراتورالقایی دو سو تغذیهDFIG) در مدار و عدم آسیب رسیدن به آن، عملکرد مطلوبی در کنترل ولتاژ و کنترل جریان های خطا را دارا باشد. به این ترتیب، این روش قادر خواهد بود در اثر تغییرات پارامترهای خروجی سیستم، نظیر تغییرات بار، ولتاژ و یا بروز اتصال کوتاه، عملکرد مطلوبی را از خود نشان دهد. جهت بررسی عملکرد این روش، شبیه سازیها در محیط Simulink نرم افزار MATLAB 7.5 انجام شده است. در قسمت های الکتریکی مانند ژنراتور، خازن و … از عناصر استاندارد این نرم افزار استفاده شده و بیشتر قسمت های کنتر لی با ترکیب بلوک های موجود و یا ایجاد بلوکهای جدید انجام شده است. به این ترتیب روش ارائه شده در این مقاله، مزایای حفاظت ژنراتور در حین خطا، کنترل ولتاژو جریان های خطا را خواهد داشت.