سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید خلیق – آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری از سیستمهای قدرت، دانشک
حسن منصف –
امیر باقری –

چکیده:

با توجه به رشد فزاینده استفاده از واحدهای فتوولتاییک در شبکه قدرت و مشارکت آنها در تأمین بار سیستم، به دست آوردن مدل دقیقی از قابلیت اطمینان یک واحد فتوولتاییک و محاسبهی پارامترهای قابلیت اطمینان آنضروری به نظر میرسد. در این مقاله، روشی جدید برای مدلسازی شبکه قابلیت اطمینان واحد فتوولتاییک ارائه شده است. بدین صورت که با شناخت کامل اجزای واحد فتوولتاییک و بررسی تأثیر هر جزء در تولید توان، واحدفتوولتاییک به سیستمها و زیرسیستمها تقسیم میشود و بر اساس نرخ خرابی و نرخ تعمیر هر جزء، پارامترهای قابلیت اطمینان هر سیستم محاسبه میشود. در نهایت با استفاده از روش مارکوف مدل نهایی قابلیت اطمینان از حل معادلات ماتریس احتمال تغیر حالت تصادفی به دست میآید. لازم به ذکر است که برای مطالعه موردی از اطلاعات سیستم فتوولتاییک ۳۴۲ کیلووات نصب شده درGTAC استفاده شده است. همچنین از آنجا که بررسی نقش اجزای یدکی در محاسبات مربوط به قابلیت اطمینان یک شبکه بسیار حائز اهمیت است، برای بررسی نحوهیتأثیر یک عضو یدکی در محاسبات، واحد فتوولتاییک در دو حالت مجهز به اینورتر یدکی و بدون آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.