سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید پیغامی آخوله – دانشگاه صنعتی شریف،
محمدرضا ذوالقدری – دانشگاه صنعتی شریف،

چکیده:

در این مقالهروش جدیدی برای مدلسازی تغییرات دما برای محاسبه انرژی خروجی روزانه پنلهای فتوولتائیک ارائه شده است. بدین منظور ابتدا مدل الکتریکی پنلهای خورشیدی معرفی شده و تأثیر دما بر روی بازده آن بیان گردیده است. سپس دمای محیط از روی بیشینه و کمینه دما و نیز طول روز، به صورت تجربی و تقریبی مدل شده است. در ادامه برای سه شهر آبادان، اسکو و جرندق انرژی تولیدی این پنل محاسبه گردیده است. خطای مدل ارائه شده با مقدار واقعی انرژی تولیدی در هر مورد به ترتیب ۲۱ و ۴۲ و ۸ وات ساعت؛ یعنی حدوداً ۲، ۲ و.۸ درصد میباشد.