سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی بلالی اوصیا – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-دانشکده مکانیک
سید حیدر جمال حسینی پور – استادیار- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مکانیک
محمد بخشی جویباری – استاد- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مکانیک
عبدالحمید گرجی – استادیار- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مکانیک

چکیده:

یک پیل سوختی از اجزای مختلفی تشکیل می شود که از این میان، صفحات دو قطبی از مهم ترین و گرانترین اجزای یک پیل سوختی می باشند. به همین خاطر امروزه روش های ساخت صفحات دو قطبی از مهم ترین بحث های تکنولوژی ساخت پیل سوختی محسوب می شود. بسته به کاربرد پیل سوختی ، صفحات دو قطبی از جنس های مختلف ساخته می شوند. در سال های اخیر، تولید صفحات دو قطبی فلزی با استفاده از روش های شکل دهی فلزات به عنوان یکی از بهترین انتخاب ها به منظور استفاده در پیل های سوختی پلیمری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش هایی که اخیرا در تولید این نوع صفحات مورد توجه قرار گرفته است، روش هیدروفرمینگ می باشد. در این تحقیق به کمک نرم افزار اجزای محدود ABAQUS قابلیت شکل دهی هندسه های پیچیده با الگوی حفره ای تکرار شونده با استفاده از فرایند هیدروفرمینگ بررسی شده و بهترین روش به منظور دستیابی به مناسبترین توزیع ضخامت شناسایی شده است. سپس قالب های مربوطه ساخته شده و نمونه های عملی تولید گردیده اند. نشان داده شده است که می توان به محصول با کیفیت مطلوب دست یافت.