سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صمدی – دانشجوی دکتری برق- قدرت آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار،
محمدحسین جاویدی – استاد گروه برق آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار، دانشکده

چکیده:

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال از مسائل بسیار مهم دربرنامه ریزی سیستمهای قدرت است. فرایند یافتن طرح توسعه بهینه، غالباً به یک مسأله بهینهسازی غیرخطی، غیر محدب، آمیخته با متغیرهای صحیح و در ابعاد بزرگ می شود . تا به حال روشهای بسیار متنوعی برای حل این مسئله ارائه شده است. با این حال، تحقیقات برای یافتن الگوریتم ه ای بهتر همچنان ادامه دارد. در این مقاله از روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال استفاده شده که به الگوریتم رقابت استعماری موسوم است. الگوریتم رقابت استعماری یکی از جدیدترین الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی است که در سال ۲۰۰۷ برای حل مسائل بهینهسازی پیوسته معرفی شده است . در تکنیک پیشنهادی این مقاله، الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال (شامل متغیرهای گسسته )، توسعه داده شده است. نتایج شبیه سازی بر روی شبکه ۲۴ باسه کارایی بالا و همچنین سرعت همگرایی ، IEEE استانداردبیشتر الگوریتم پیشنهادی را در مقایسه با روشهای معمول نظیر الگوریتم ژنتیک، بخوبی نشان میدهد.